Aday Öğrencilerimize Duyuru

ADAY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ'NÜN TANITIMI

Bölüm ne öğretir? Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1963 yılında Edebiyat Fakültesi’ne bağlı “Kütüphanecilik Bölümü” adıyla kurulmuş ve 1964-1965 akademik yılında öğretime başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden sonra, Türkiye’de kütüphanecilik alanında açılan ikinci bölümdür.

Diğer taraftan, 2002-2003 yılında, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’ne yeni öğrenci alımına son verilmiştir. Kurulması 1985′de kararlaştırılan, 1988-1989′dan itibaren lisans düzeyinde öğretime başlayan ve gerek ders programı, gerekse öğretim elemanı açısından gittikçe gelişen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü, Yükseköğretim Kurulu kararına uygun olarak 2002-2003 yılında ‘Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ kapsamına alınmıştır.

Bölümümüz hakkındaki bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://bilgibelge.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/bolumumuz/bolumun-tarihcesi

Bölümümüzün Türkiye’deki diğer bölümlerden ayrılan yönleri nelerdir?

Öğretim ve araştırmalarımızda, alanımızla ilgili ulusal sorunların, ulusal ve evrensel bilgi birikimi çerçevesinde ele alınmasına ve araştırılmasına özen gösterilmektedir.

Bölümümüzle ilgili bu konuda şu adresten bilgi elde edilebilir:

http://bilgibelge.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/bolumumuz/bolumun-amaci

Bölüme nasıl girilir?

Bölümümüze ülkemizde yapılan genel üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre girilebilmektedir.

Ayrıntılı bilgilere şu adresten ulaşılabilir:

http://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105610104

Size neler sunuyoruz?

Bilgi profesyonelleri, çalışacakları kuruluşlarda bilgi kaynağı, bilgi kullanıcısı ve bilgi kullanımı ilişkisini en verimli şekilde yönetebilmek için, 'bilgi yönetimi' disiplini çerçevesinde eğitilmelidirler. Yeni gelişen bu alan, bölümümüzde özellikle kütüphane ve enformasyon bilimi, arşiv bilimi ve yönetim bilimi bakış açılarıyla öğretilmekte; öğretimde modern enformasyon teknolojilerinden de yararlanılmaktadır

Bölümümüz öğrencilerinin çift dal ile yan dal eğitimi alma imkânları da söz konusudur.

Akademik ve sosyal etkinlikler

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/haber/2017-2018-edebiyat-fakultesi-mezuniyet-toreni-i-5A0050005A0074004A004200360051006E00380077003100

Bu bölüm mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Mezunlarımız kamu veya özel sektör bünyesindeki kütüphane, belge-bilgi merkezi, dokümantasyon- merkezi, arşiv gibi kuruluşların yanı sıra, bilgisayar firmalarında ve medya kuruluşlarında da iş bulabilmektedirler.