Yüksek Lisans Programı

Diploma Programının Adı:     Bilgi ve Belge Yönetimi

Diploma Programının Düzeyi:       Yüksek Lisans

Diploma Programının Öğretim Türü:                           Örgün Öğretim

Diploma Programının Birimi:                                      Sosyal Bilimler Enstitüsü

Diploma Programının Anabilim Dalı:                           Bilgi ve Belge Yönetimi

Diploma Programının Açıldığı Yıl:                                1997-1998

Diploma Programının Eğitim Dili:                                Türkçe

Diploma Programının Son üç yıllık Kontenjan ortalaması:  10

Yüksek Lisans Ders Programı

Güz Dönemi:

Tarihi Arşivlerde Belge ve Defter Türleri I

Osmanlı Bürokrasisi ve Belge Yönetimi I

Yazma ve Nadir Eserler I

Tanzimat Dönemi Diplomatikası I

Osmanlı Mevzuatının Kaynakları I

Bilgi Sistemlerinin Sistem Analizi ve Tasarımı I

Arşivcilik Literatürü

Arşivcilikte Uygulama Sorunları I

Kurumsal Belge Türleri I

Arşivlerde Niteleme ve Düzenleme Problemleri I

Kuruluştan Tanzimat'a Osmanlı Diplomatiği I

Kütüphanelerde Liderlik I

Çocuklara Yönelik Kütüphane Hizmetleri

Yayıncılık ve Kütüphaneler I

Bilgi Yönetimi I

Bahar Dönemi:

Tarihi Arşivlerde Belge ve Defter Türleri II

Osmanlı Bürokrasisi ve Belge Yönetimi II

Yazma ve Nadir Eserler II

Tanzimat Dönemi Diplomatikası II

Osmanlı Mevzuatının Kaynakları II

Bilgi Sistemlerinin Sistem Analizi ve Tasarımı II

Arşivcilik Literatürü II

Arşivcilikte Uygulama Sorunları II

Kurumsal Belge Türleri II

Arşivlerde Niteleme ve Düzenleme Problemleri II

Kuruluştan Tanzimat'a Osmanlı Diplomatiği II

Kütüphanelerde Liderlik II

Gençleri Yönelik Kütüphane Hizmetleri

Yayıncılık ve Kütüphaneler II

Bilgi Yönetimi II

Seminer