Doktora Programı

Diploma Programının Düzeyi:       Doktora

Diploma Programının Adı:     Bilgi ve Belge Yönetimi

Diploma Programının Öğretim Türü:                                   Örgün Öğretim

Diploma Programının Birimi:                                              Sosyal Bilimler Enstitüsü

Diploma Programının Anabilim Dalı:                                   Bilgi ve Belge Yönetimi

Diploma Programının Açıldığı Yıl:                                        1983-1984

Diploma Programının Eğitim Dili:                                        Türkçe

Diploma Programının Son üç yıllık Kontenjan ortalaması:      5

Doktora Ders Programı

Güz Dönemi

Arşiv Felsefesi, Sistemleri ve Sosyal Bilimler I

Türkiye'de Arşivler ve Sorunları I

Bilimsel Araştırma Metodolojisi I

Tanzimat Dönemi Belge Türleri I

Karşılaştırmalı Kurumsal ve Teorik Arşivcilik I

Örgütlerde İş Akışı Yönetimi

Babıali Evrak Odası ve Muamelat Analizleri I

Osmanlı'da Defter Sistemleri I

Dijital Kütüphane Kurma

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri: Kuramsal Temeller I

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama İletişimi I

Koruma Planlaması

Bahar Dönemi

Arşiv Felsefesi, Sistemleri ve Sosyal Bilimler II

Türkiye'de Arşivler ve Sorunları II

Bilimsel Araştırma Metodolojisi II

Tanzimat Dönemi Belge Türleri II

Karşılaştırmalı Kurumsal ve Teorik Arşivcilik II

Modern Belgelerin Diplomatiği

Babıali Evrak Odası ve Muamelat Analizleri II

Osmanlı'da Defter Sistemleri II

Dijital Kütüphane Geliştirme

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri: Kuramsal Temeller II

Bilgi Merkezlerinde Pazarlama İletişimi II

Seminer