2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans, Çif Anadal ve Yandal danışman bilgileri

Bölümümüz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans, Çif Anadal ve Yandal danışman bilgileri:


Örgün Öğretim

1. ve 2. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Süreyya Çankırı (scankiri@istanbul.edu.tr)

3. ve 4. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Ceyhan Güler     (ceyhan.guler@istanbul.edu.tr)

5. ve 6. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Fatih Canata       (fatihcan@istanbul.edu.tr)

7. ve 8. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Sinan Sümbül      (sinan.sumbul@istanbul.edu.tr)

Çift Anadal ve Yandal : Arş. Gör. Dr. Sevil Pamuk (skpamuk@istanbul.edu.tr)

İkinci Öğretim

1. ve 2. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Süreyya Çankırı (scankiri@istanbul.edu.tr)

3. ve 4. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Ceyhan Güler     (ceyhan.guler@istanbul.edu.tr)

5. ve 6. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Fatih Canata       (fatihcan@istanbul.edu.tr)

7. ve 8. Yarıyıl : Arş. Gör. Dr. Sinan Sümbül      (sinan.sumbul@istanbul.edu.tr)

Çift Anadal ve Yandal : Arş. Gör. Dr. Sevil Pamuk (skpamuk@istanbul.edu.tr)


Galeri