Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne ait dergimizin sayıları

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne ait dergimize http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bel adresinden ulaşabilirsiniz.